Ano ang dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas

28-Mar-2020 23:08 by 6 Comments

Ano ang dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas - black dating in london england

Sa Pilipinas, ipinagpapatuloy nito ang walang-tigil na presensiyang militar.

Clinton, na pangunahing pakay ng US sa Asya-Paspiko ang pagpoprotekta sa South China Sea kung saan dumadaan ang 55 porsiyento ng lahat ng trade vessels sa buong mundo.

Century Defense,” na nagbabalangkas ng “bagong” US defense strategy na may diin sa Asya-Pasipiko at Middle East.

Sa maiksing salita, layunin ng mas matinding presensiyang militar ng US sa Asya-Pasipiko ang pagkontrol sa ayon dito’y “global commons” (karagatan at himpapawid) na susing ugnay sa pandaigdigang sistema ng kalakalan, gayundin sa “anti-access and area denial environments” (undersea, space-based, cyberspace).

Agosto 2011 lamang, nakapaglabas ito ng isang destroyer fleet (luma at binili sa Rusya), samantalang mayroon nang 22 ang US na may superyor na teknolohiya.

Sa pakikipag-usap nito sa mga opisyal ng China, palaging sinasabi ng mga opisyal ng US na mananatili itong niyutral sa territorial disputes ng China at mga alyado ng US, tulad ng Japan at Pilipinas.

Taong 2011, ginamit niya ang terminong “” sa artikulong “America’s Pacific Century” bilang opisyal na polisiya ng administrasyong Obama na pagtalaga ng 60 porsiyento ng barkong pandigma ng US tungo sa Asya.

Ayon sa mga opisyal ng gobyerno ng US, papawakas na ang mga digmaan nito sa Afghanistan at Iraq; kailangang magpokus ang US sa Asya para muling mapalakas ang presensiya sa bahaging ito ng daigdig—kung saan lumalakas din ang impluwensiya ng bansang China.

May dispute ang China sa Japan, matapos “inasyunalisa” ng Japan ang mga islang Diaoyu noong 2012.

May dispute din ang China sa Pilipinas sa Spratlys.

Sa parehong kaso, palaging sinasabi ng US na hindi ito direktang makikialam sa sigalot—bagamat para makakuha ng konsesyon sa mga alyado, inihahayag naman ng US sa Pilipinas at Japan na sinusuportahan nito ang claims ng dalawa.

“Tuwing kausap namin ang US, sinasabi nila hindi sila papanig, pero minsan, kung kausap nila ang mga Hapon o tuwing nagpapahayag sa publiko, iba naman ang sinasabi nila,” sabi ni Cui Tiankai, embahador ng China sa US, noong Mayo 2013. Leticia Ramos-Shahani ang matagal nang sinasabi ng maraming eksperto: Hindi poprotektahan ng US ang Pilipinas sa sigalot nito sa China.

Nais ng US ng maging mas aksesible sa mga barko nito (at sa barko ng mga alyado nito tulad ng European Union, Japan, Australia, atbp.) ang naturang dagat—pero banta rito ang presensiya ng China.

  1. new dating site in asian 08-Apr-2020 00:52

    We will send you daily recommendation letter of newly registered local singles who match your criteria.

  2. mexico online dating 21-Dec-2019 16:43

    Alive and taking home if i'm gowned up next; wave after completing a: buddy.

  3. book dating guest la walker 18-Aug-2020 00:24

    Each state has its own Chief Electoral Officer (CEO) who works under the orders of ECI.